رمضون ,روزه ,شاید ,باشه ,رمضونم ,آخرین ,تکرار میشه ,رمضونم باشه ,اینکه میدونم ,الان خووبم ,روزه بگیرم

میدونی ؟ تمام  حرفهای من وقتیه که به نت دسترسر ندارم. تو خیابون ، تو تخت ، یا ...

بعدش که به نت دسترسی دارم همشون یادم میره.

چیزی که این روزا حسابی داره تکرار میشه اینه که ،  تو یه هفته ی گذشته یه ادم آشغال بودم. یه بدرد نخوره لجن.

میدونی؟ عجیبه برام. تو این یه هته ای که اون بچه ها مشهر بودن و تو راهش ، من انتظار داشتم هقته بی نظیری رو تجربه کنم. اما از چند روز قبل از رفتنشون ، یعنی از 4-5 تبدیل به آشغال شدم و با کمال تعجب دیدم دارم تو لجن دست و پا میزنم...

نمیدونم با خدا لج کردم یا خودم ، یا زندگی ، یا سرنوشت ، یا همه با هم ...

مدام تو ذهنم تکرار میشه که ،  "شاید این آخرین ماه رمضونم باشه. "

اخرین ماه رمضون ، نه از برای مردن ، یا مریضی و نا توانی ،  آخرین ماه رمضون  روزه داریم. 

از اول خرداد فک میکتم چرا باید روزه بگیرم من ؟  خدایی که دوستم نداره و ال وبل ...  بعدش یاد فالم می افتم که میگفت ماه رمضون امسال بی نظیره و خیلی خوووب و این حرفا ...  برای همین میگم امسال رو میگیرم.  اما شاید بعد از ماه رمضون امسال دیگه هرگز روزه نگرفتم . دیگه نماز نخوندم. ... با اینکه میدونم لذت همه اینا مال خودمه و اول وآخرش خودم لذتش رو میچشم و خال میکنم  ،  با اینکه میدونم خدا هیچ احتیاحی نداره که من زیر کولر و با شکم پر ، روزه بگیرم و نماز بخونم ، با اینکه میدونم لذتش و حاله حوبش مال خودمه نه مال خدا ،  با این همه

میگم شاید  آخرین ماه رمضون باشه...

الان خووبم و آدم و مثه یه دحتر خووب منتظر ماه رمضونم.

میدونی ؟ به خودم میگم ، هیی؟؟؟ اینطوری نگو دخنر ،  خدا این نعمت رو ازت میگیره و بعد حسرت به دل میمونی هاااا.

اینطوری نگو خدا فهرش میرسه و یه کاری میکنه دیگه نتونی روزه بگیری هاااا .  اینطوری نگو...

اما خب ، 

همش داره تو دهنم تکرار میشه. شاید اخرین ماه رمضونم باشه . شاید بعد ماه رمضون نه نمازی باشه و نه روزهای دیگه.

با اینکه یه هفته عینه لجن زندگی کردم الان خووبم و پاک و تمیز منتظر ماه رمضون. ...

...

...منبع اصلی مطلب : هزار مژده که آمد بهار و گل خندید
برچسب ها : رمضون ,روزه ,شاید ,باشه ,رمضونم ,آخرین ,تکرار میشه ,رمضونم باشه ,اینکه میدونم ,الان خووبم ,روزه بگیرم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شاید آخرین ماه رمضونم باشه